نتايج برچسب "کتاب-شعر-معاصر"

کتاب واژه های آفتاب اشعار رسول مصطفائی آگاه (هاتف اردبیلی)

کتاب واژه های آفتاب اشعار رسول مصطفائی آگاه (هاتف اردبیلی)

« واژه های آفتاب » شعر معاصر مجموعه ی اشعار رسول مصطفائی آگاه ( هاتف اردبیلی ) سروده های عارفانه... « تصویری از عشق و احساس...» در طلوعِ نگاهت... که تفسیرش آن « کوچه های بی نهایتِ عشق » می بینم « تو » را ، باز...! رسول مصطفائی آگاه ( هاتف اردبیلی )


قیمت محصول : 10,000 تومان