نتايج برچسب "اردبیل"

کتاب از ارته ویل تا اردبیل،رحمان شاه محمد اردبیلی

کتاب از ارته ویل تا اردبیل،رحمان شاه محمد اردبیلی

میراث مکتوم اردبیل ،کتاب دوم ،از ارته ویل تا اردبیل ،جلد اول چاپ دوم (بازشناسی قدیمی ترین اسناد تصویری اردبیل از دیرباز تاکنون)


قیمت محصول : 46,000 تومان


کتاب واژه های آفتاب اشعار رسول مصطفائی آگاه (هاتف اردبیلی)

کتاب واژه های آفتاب اشعار رسول مصطفائی آگاه (هاتف اردبیلی)

« واژه های آفتاب » شعر معاصر مجموعه ی اشعار رسول مصطفائی آگاه ( هاتف اردبیلی ) سروده های عارفانه... « تصویری از عشق و احساس...» در طلوعِ نگاهت... که تفسیرش آن « کوچه های بی نهایتِ عشق » می بینم « تو » را ، باز...! رسول مصطفائی آگاه ( هاتف اردبیلی )


قیمت محصول : 10,000 تومان